Om MedMässan

MedMässan är en arbetsmässa för medicinska studenter vid Uppsala Universitet. Mässan hålls årligen i mars måndag, på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Uppsala som ett heldagsevenemang. MedMässan riktar sig till samtliga studenter på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, alltså förväntas flera studenter från följande program besöka mässan under dagen:

- Sjuksköterskeprogrammet
- Röntgensjuksköterskeprogrammet
- Läkarprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Biomedicinprogrammet
- Biomedicinska analytikerprogrammet
- Logopedprogrammet
- Logopedprogrammet
- Kostvetar- och dietistprogrammet
- Medicinska masterprogram

Arrangörer

Mässan arrangeras av en grupp engagerade heltidsstuderande studenter inom Medicinska sektionen vid Uppsala Studentkår. Under dagen kommer ni finna flera av våra arrangörer på plats redo att svara på eventuella frågor om mässan.

Projektledare 2024: Jennifer Berggren

Studenternas röst i Uppsala sedan 1849

Om kåren

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackföreningen för studenter. Vi är en medlemsstyrd organisation som jobbar med att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör alla studenter! Det görs genom att tillsätta studentrepresentanter i alla mötesrum där studenter berörs, och genom att höras gentemot universitet och politiken om viktiga studentfrågor.