För studenter

Arbetsmässan är er chans att träffa er nya arbetsgivare. Utställare från hela sverige kommer att närvara på mässan. Detta är en perfekt chans att se hur prata med olika arbetsgivare och hitta din drömarbetsplats.

Info om utställare för 2024 finner du nedan! Listan uppdateras kontinuerligt.

Här hittar du utställarna för MedMässan 2024!

MSc i Medicin Uppsala Universitet, Medicinska Masterprogrammen

Vi erbjuder 12 Mastersprogram inom Medicinska fakulteten på Uppsala Universitet varav 10 är internationella. Dessa program vänder sig till dig med en kandidatexamen inom biomedicin, naturvetenskap, vård, hälsa men också kandidater inom andra ämnesområden har möjlighet att söka någon av programmen.

De internationella programmen täcker en variation av områden; Biomedicin, Forensisk Vetenskap, Global Hälsa, Infektionsbiologi, Innovativ Medicin, Medicinsk Forskning, Medicinsk Nuklidteknik, Molekylär Medicin, Precisionsmedicin och Implementering, Transformativt lärande och Hållbarhet (tvärvetenskapligt program inom hållbarhet och global hälsa). De svenska programmen fokuserar på Folkhälsa och Biomedicinsk Laboratorievetenskap.

Programmen är en perfekt start för en akademisk karriär som doktorand alternativt forskare och andra roller inom biotech, läkemedelsindustri, myndigheter och olika organisationer. Samarbetet mellan programmen gör att du har möjlighet att studera just de ämnen du behöver för din framtida karriär inom medicin, hälsa och vård nationellt så väl som internationellt.

Läs mer här;

https://www.uu.se/en/study/masters-studies/masters-programmes/subjects/medicine-and-pharmacy

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag som främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Här finns en ständig beredskap för att snabbt kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar för att begränsa sjukdom och lidande hos djur och människor. En stor del av arbetet har också betydelse för livsmedelssäkerheten: allt arbete med att övervaka, diagnostisera, utreda orsaker till och lämna åtgärdsförslag när smittor, antibiotikaresistens eller giftiga ämnen påträffas hos djur eller i miljön.

Hos oss bedrivs också så kallad tillämpad forskning där den forskning som utförs ger en kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för diagnostik och sjukdomsbekämpning och för att försäkra oss om en bättre förståelse av mekanismerna av förekomst och spridning av sjukdomar.

Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Vi är en arbetsplats med engagerade medarbetare och gott ledarskap och vi värnar våra medarbetares hälsa och personliga utveckling.

Region Dalarna

Vi i Dalarna söker nya kollegor som är utbildade Biomedicinska analytiker, Dietister, Fysioterapeuter eller Röntgensjuksköterskor.

Region Dalarnas är länets största arbetsgivare med ca 9000 medarbetare inom en mängd olika yrken. I Region Dalarna ingår Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är uppdelad i fem divisioner; division Kirurgi, division Medicin, division Medicinsk service, division Psykiatri och division Primärvård. Vi som besöker MedMässan 2023 är representanter för Bild och funktionsmedicin, Dietistverksamheten, Fysioterapiverksamheten och Laboratoriemedicin som är några av de verksamheter som ingår i division Medicinsk service. Samtliga verksamheter är länsövergripande vilket innebär att vi säkerställer att alla patienter i hela dalarna får en jämlik vård ur våra professioners synvinkel.

Bild- och funktionsmedicin har röntgen och mammografi i Avesta, Ludvika, Falun, Borlänge och Mora. Vi erbjuder ett varierat och utvecklande arbete på olika modaliteter vilket ger en bred kompetens, med möjlighet att specialisera sig efter att grundkompetens uppfyllts. 

Dietist- och logopedverksamheten Dalarna är en verksamhet inom den specialiserade vården på Falu, Mora, Ludvika och Avesta lasarett och omfattar både slutenvård och öppenvård. Dietistverksamheten bedrivs dessutom i primärvården och samverkar med flertalet vårdcentraler i länet.

Fysioterapi Dalarna har verksamhet inom den specialiserade vården på Falu, Ludvika och Mora lasarett. Verksamheten bedrivs som både slutenvård och öppenvård, i nära samverkan med övriga professioner.

Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) är en verksamhet, där Klinisk kemi, Transfusionsmedicin och Klinisk mikrobiologi ingår. Avdelningar för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin finns på länsdelssjukhusen i Mora, Ludvika, Borlänge och Avesta. Avdelning för Klinisk mikrobiologi finns i Falun.

Dalarna ligger ett par timmar från fjällen och ett par timmar från Stockholm. Här är det enkelt att ha en aktiv livsstil och det finns alla möjligheter till en rolig vardag.

Välkomna till oss!

Region Västerbotten

Region Västerbotten är en stor, modern och trygg arbetsgivare. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för alla dem vi finns till för, får medarbetare bra stöd och möjligheter att utvecklas genom sin karriär.

Vi vill att du ska vara stolt över ditt bidrag när du arbetar i Region Västerbotten. Du ska ha möjligheter att växa och dela med dig av dina kompetenser och idéer. Karriärmöjligheterna är många och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling, både individuellt och för olika yrkesgrupper.

Att arbeta för västerbottningarna är både meningsfullt och omväxlande. Vi som arbetar här drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med.

Region Jämtland Härjedalen

Mer info kommer snart

Region Västmanland

Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.

Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.


Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.

Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.

Vårdförbundet

Mer info kommer snart

Akademiska Sjukhuset, Region Uppsala

Mer info kommer snart

Anestesi och operation

Mer info kommer snart

Verksamhetsområde Psykiatri

Mer info kommer snart

Nära vård och hälsa

Mer info kommer snart

Uppsala kommun

Gör skillnad: jobba inom den kommunala primärvården!

Inom vård och omsorg i Uppsala kommun jobbar ungefär 260 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans med över 7 000 andra medarbetare. Vi stöttar personer som är 17 år eller äldre inom många olika områden: hemsjukvård, olika typer av boenden, assistans och en hjälpmedelscentral, LSS-insatser och socialpsykiatri.

Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Här kan du verkligen göra skillnad för brukarna, kollegorna och anhöriga. Den legitimerade personalen jobbar också nära regionen för att utveckla Nära vård.

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal primärvård. Här får du stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med din kompetens. Vi vill att du ska känna dig stolt över ditt jobb.

Vi erbjuder dig:

  • en chef som ansvarar för enbart legitimerad personal (fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor)
  • ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
  • en individuellt anpassad introduktion utifrån din tidigare erfarenhet
  • många arbetsplatser med olika inriktningar
  • omväxlande arbetsuppgifter
  • möjligheter att utvecklas inom din profession.

På vård- och omsorgsförvaltningen är du både kollega och ambassadör för kommunen. Välkommen att bli en av oss!

Region Gävleborg

Bli en del av Gävleborgskraften!
Med 7500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrks att driva utvecklingen
framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv idag och imorgon.


Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och
levande kultur. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i
samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.


Exempel på våra 250 yrken:
Arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, BI-arkitekt, dietist, ekonom, logoped,
kommunikatör, läkare, psykolog, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, personalvetare, utvecklings-strateg, samhällsplanerare, hjälpmedelstekniker, IAM-specialist och infrastrukturstrateg.

Försvarsmakten

Mer info kommer snart

Fysioterapeuterna

Mer info kommer snart

Region Norrbotten

Vi på Region Norrbotten arbetar tillsammans, dygnet runt, året om för att ge alla medborgare i Norrbotten en trygg och säker vård. Ett livsviktigt ansvar som många gånger är den avgörande skillnaden för patienten.

Region Norrbotten präglas av en dynamisk arbetsmiljö och individuell utveckling. Vi erbjuder stor variation och goda utvecklingsmöjligheter, vilket vi tycker är viktigt för våra medarbetare.

Är du intresserad av att flytta upp till Norrbotten och vara med på resan till att möjliggöra utvecklingen till att skapa Region Norrbottens bästa hälsa och vård? Då ska du passa på att skicka in en ansökan redan idag. Varmt välkommen till oss!

Tillsammans tar vi ansvar.

Mer info kommer snart

Mer info kommer snart