För studenter

Arbetsmässan är er chans att träffa er nya arbetsgivare. Utställare från hela sverige kommer att närvara på mässan. Detta är en perfekt chans att se hur prata med olika arbetsgivare och hitta din drömarbetsplats.

Info om utställare för 2024 uppdateras i början av året.

Utställare 2023

MSc i Medicin Uppsala Universitet, Medicinska Masterprogrammen

Vi erbjuder 12 Mastersprogram inom Medicinska fakulteten på Uppsala Universitet varav 10 är internationella. Dessa program vänder sig till dig med en kandidatexamen inom biomedicin, naturvetenskap, vård, hälsa men också kandidater inom andra ämnesområden har möjlighet att söka någon av programmen.

De internationella programmen täcker en variation av områden; Biomedicin, Forensisk Vetenskap, Global Hälsa, Infektionsbiologi, Innovativ Medicin, Medicinsk Forskning, Medicinsk Nuklidteknik, Molekylär Medicin, Precisionsmedicin och Implementering, Transformativt lärande och Hållbarhet (tvärvetenskapligt program inom hållbarhet och global hälsa). De svenska programmen fokuserar på Folkhälsa och Biomedicinsk Laboratorievetenskap.

Programmen är en perfekt start för en akademisk karriär som doktorand alternativt forskare och andra roller inom biotech, läkemedelsindustri, myndigheter och olika organisationer. Samarbetet mellan programmen gör att du har möjlighet att studera just de ämnen du behöver för din framtida karriär inom medicin, hälsa och vård nationellt så väl som internationellt.

Läs mer här;

https://www.uu.se//en/admissions/master/masterprogrammes/subject-pages/medicine-and-pharmacy

Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag som främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Här finns en ständig beredskap för att snabbt kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar för att begränsa sjukdom och lidande hos djur och människor. En stor del av arbetet har också betydelse för livsmedelssäkerheten: allt arbete med att övervaka, diagnostisera, utreda orsaker till och lämna åtgärdsförslag när smittor, antibiotikaresistens eller giftiga ämnen påträffas hos djur eller i miljön.

Hos oss bedrivs också så kallad tillämpad forskning där den forskning som utförs ger en kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för diagnostik och sjukdomsbekämpning och för att försäkra oss om en bättre förståelse av mekanismerna av förekomst och spridning av sjukdomar.

Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. Vi är en arbetsplats med engagerade medarbetare och gott ledarskap och vi värnar våra medarbetares hälsa och personliga utveckling.

Region Dalarna

Vi i Dalarna söker nya kollegor som är utbildade Biomedicinska analytiker, Dietister, Fysioterapeuter eller Röntgensjuksköterskor.

Region Dalarnas är länets största arbetsgivare med ca 9000 medarbetare inom en mängd olika yrken. I Region Dalarna ingår Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som är uppdelad i fem divisioner; division Kirurgi, division Medicin, division Medicinsk service, division Psykiatri och division Primärvård. Vi som besöker MedMässan 2023 är representanter för Bild och funktionsmedicin, Dietistverksamheten, Fysioterapiverksamheten och Laboratoriemedicin som är några av de verksamheter som ingår i division Medicinsk service. Samtliga verksamheter är länsövergripande vilket innebär att vi säkerställer att alla patienter i hela dalarna får en jämlik vård ur våra professioners synvinkel.

Bild- och funktionsmedicin har röntgen och mammografi i Avesta, Ludvika, Falun, Borlänge och Mora. Vi erbjuder ett varierat och utvecklande arbete på olika modaliteter vilket ger en bred kompetens, med möjlighet att specialisera sig efter att grundkompetens uppfyllts. 

Dietist- och logopedverksamheten Dalarna är en verksamhet inom den specialiserade vården på Falu, Mora, Ludvika och Avesta lasarett och omfattar både slutenvård och öppenvård. Dietistverksamheten bedrivs dessutom i primärvården och samverkar med flertalet vårdcentraler i länet.

Fysioterapi Dalarna har verksamhet inom den specialiserade vården på Falu, Ludvika och Mora lasarett. Verksamheten bedrivs som både slutenvård och öppenvård, i nära samverkan med övriga professioner.

Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) är en verksamhet, där Klinisk kemi, Transfusionsmedicin och Klinisk mikrobiologi ingår. Avdelningar för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin finns på länsdelssjukhusen i Mora, Ludvika, Borlänge och Avesta. Avdelning för Klinisk mikrobiologi finns i Falun.

Dalarna ligger ett par timmar från fjällen och ett par timmar från Stockholm. Här är det enkelt att ha en aktiv livsstil och det finns alla möjligheter till en rolig vardag.

Välkomna till oss!

Region Västerbotten

Mer info kommer snart

Region Jämtland Härjedalen

Mer info kommer snart

Region Västmanland

Mer info kommer snart

Vårdförbundet

Mer info kommer snart

Akademiska Sjukhuset

Mer info kommer snart

Uppsala kommun

Mer info kommer snart

Region Gävleborg

Mer info kommer snart

Rehabilitering och smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Mer info kommer snart

Fysioterapeuterna

Mer info kommer snart

Drivhuset Uppsala

Mer info kommer snart

Psykiatriavdelning 4A

Mer info kommer snart

Uppsala Närakut Aleris

Mer info kommer snart